Wat is POV waddenzeedijken?

In deze projectoverstijgende verkenning onderzoeken we innovatieve oplossingen, zodat wij noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper uit kunnen voeren.

Bij de start in 2014 keken we samen met de omgeving in verschillende sessies en werkcongressen naar de meest kansrijke oplossingen. Deze oplossingen worden nu uitgewerkt en getoetst in verschillende pilots (2015-2018).

Waarom POV Waddenzeedijken?

Volgens de normering moet een groot deel van de waddenzeedijk verbeterd worden. Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het ministerie hebben we de opdracht om dat ‘sneller en goedkoper’ te doen. Met deze verkenning verzamelen we informatie, zodat we de verbetering sneller, goedkoper en toch gedegen kunnen doen.

Noordelijke waterschappen ontvangen € 6,9 miljoen voor pilots dijkverbetering

De Noordelijke waterschappen kunnen starten met de uitvoering van verschillende pilots om te komen tot snellere, goedkopere en toch gedegen dijkversterking. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft het plan van aanpak de POV-Waddenzeedijken positief beoordeeld en € 6,9 miljoen euro beschikbaar gesteld.

lees dit hele bericht >>

Wie is POV Waddenzeedijken?

De projectoverstijgende verkenning is een project van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Gezamenlijk voeren wij deze verkenning voor de waddenzeekust (dijkring 6) uit.

logo_wetterskipfryslan logo_hunzeenaas logo_noorderzijlvest

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl