Ga naar boven

Wat is POV waddenzeedijken?

De Projectoverstijgende Verkenning bestaat uit twaalf onderzoeken naar innovatieve dijkconcepten langs de Waddenzee. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper uit te kunnen voeren.

Waarom POV Waddenzeedijken?

Een dijk heeft onderhoud nodig om mensen veilig en droog te houden. Een groot deel van de waddenzeedijk voldoet niet meer aan de normering. Daarom is er versterking nodig. Bij de twaalf onderzoeken (verkenningen) wordt informatie verzameld hoe versterking van de dijk sneller, goedkoper en gedegen kan zijn.  We doen dit met oog voor, en waar mogelijk samen met de omgeving in het Waddengebied.

Wie is POV Waddenzeedijken?

De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de Projectoverstijgende Verkenning aan de Waddenzeedijken uit. De waterschappen voeren de onderzoeken uit onder de paraplu van het landelijke het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl