Ga naar boven

Asfaltbekleding

Technieken en methoden van asfaltbekleding
De technieken en toegepaste methoden op het gebied van asfaltbekleding op dijken zijn de
afgelopen decennia weinig veranderd. Dit wordt o.a. veroorzaakt door een verouderd kader (RAW standaard), maar ook door het feit dat asfaltbekledingen nog nooit maximaal belast zijn.

Verbeterpunten en innovatieve oplossingen uitwerken
Om innovatie op het gebied van asfaltbekleding te stimuleren was het nodig om te komen tot een pakket van functionele eisen met bijbehorende testmethode en een passende ontwerpmethode die in lijn is met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Inmiddels zijn op basis van deze functionele eisen en de ontwerpregels innovatieve oplossingen vanuit de markt aangedragen, welke in september 2019 op de Waddenzeedijk zijn aangebracht.

Samenwerken met initiatieven vanuit het bedrijfsleven
Het Rijk stuurt op innovaties voor het efficiënter toetsen, ontwerpen, versterken en beheren van waterkeringen. Veel innovaties ontstaan door initiatieven vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met de huidige wijze van werken wordt te weinig gelegenheid gegeven aan het bedrijfsleven om met innovatieve oplossingen te komen. Dit onderzoek moet dusdanig resultaten opleveren, dat er ruimte ontstaat voor innovatieve oplossingen en technieken. We zochten de samenwerking op met marktpartijen en nodigden hen uit om een proefvak aan te leggen op de dijk. In september 2019 vulden vier partijen in totaal zes proefvakken met innovatieve asfaltmengsels en overlagingen. Deze proefvakken worden de komende jaren gemonitord.

Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen:

  • Meer kennis krijgen over degeneratie van asfalt om de oorzaak van schade te achterhalen. (fase B1)
  • Vaststellen van functionele kaders (in de vorm van een leidraad) waaraan verbeterde, innovatieve nieuwe asfaltmengsels moeten voldoen. (fase B2)
  • Testmethoden ontwikkelen voor het toetsen van oplossingen aan de functionele eisen. (fase B2)
  • Ontwikkelen van nieuwe/verbeterde/innovatieve asfaltmengsels en onderzoek naar/ ontwikkelen van levensduur verlengende methoden voor bestaande asfaltconstructies.(fase C)
  • Meer kennis krijgen over het effect van de toepassing van fundatie- en onderlagen. (fase C)
    Kijken of een deel van de 14 km die is afgekeurd, toch voldoet omdat de huidige rekenmethoden te conservatief blijken te zijn.

Rapporten

Meer weten? Lees hier het factsheet

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl