Ga naar boven

Brede Groene dijk

Wat houdt een ‘Brede Groene Dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Brede dijk gemaakt met lokaal gewonnen klei

De ‘Brede Groene Dijk’ is een brede dijk met een flauw talud en grasbekleding. Omdat er voor zo’n dijk heel veel klei nodig is, kijkt waterschap Hunze en Aa’s of die klei lokaal gewonnen kan worden. Zo wordt er in het demonstratieproject klei gebruikt die wordt gewonnen op de kwelder en klei gemaakt van Eems-Dollard slib uit polder Breebaart en uit de haven van delfzijl. De verwachting is dat gebruik van lokaal gewonnen klei leidt tot kostenbesparingen ten opzichte van traditionele dijkversterkingen met asfaltbekleding (Alterra, 2013).

Een pilot in een pilot

De vraag voor Hunze en Aa’s is dus niet alleen of de aanleg van een Brede Groene Dijk een goede oplossing zou kunnen zijn, maar ook of de versterking mogelijk is met deze lokaal gewonnen klei. Klei die wordt gemaakt in de pilot Kleirijperij. Het gaat dus om twee pilots in één. De pilot Kleirijperij voert Hunze en Aa’s uit met meerdere partijen.

Demonstratieproject Brede Groene Dijk

Voor dit demonstratieproject wordt 1 km zeedijk op deze manier versterkt. Dit wordt vervolgens 3 jaar lang getoetst en gemonitord. Geeft dit een positief resultaat, dan volgt er meer. Niet alleen de zeedijk van Johannes Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens zal op deze manier worden versterkt. Het is dan ook een voorbeeld voor anderen.

Fase 3 is in voorbereiding. Samen met partners en belanghebbenden wordt het ontwerp gemaakt voor de 1 km dijk. Tevens wordt onderzocht of en hoe kan worden gewerkt in Natura2000 gebied.

Meer over werken in Natura2000 gebied vindt je hier.

Planning van het projectHet project is opgedeeld in 3 fases:

  • Fase 1, voorjaar 2018 (afgerond): Het afgraven van kwelderklei voor de (om)bouw van het kleidepot is gecombineerd met de aanleg van een klutenplas. Zo blijven de natuurwaarden in balans.
  • Fase 2, zomer 2018 tot 2021 (in uitvoering): Het aanleggen van het kleidepot waarin het slib uit polder Breebaart op verschillende manier wordt gerijpt tot klei.
  • Fase 3, 2021 tot 2024: Het aanpassen en toetsen van 1 km zeedijk tot Brede Groene Dijk.

Meer weten?

Binnen de POV-Waddenzeedijken zijn een tweetal onderzoeksvragen beantwoord. De rest van het onderzoek wordt na de POV-W voortgezet en heeft een aparte beschikking hiervoor vanuit het HWBP ontvangen. De tussentijdse resultaten zijn te vinden in een tussentijdse rapportage fase E.
Een samenvatting is te vinden in de factsheet.

Voor het laatste nieuws over de voortgang van het demonstratieproject verwijzen we graag naar de projectsite.

Resultaten

Evaluatie fase 1 en 2 BGD – definitief

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl