Ga naar boven

Deltagootproef naar overgang constructies

De huidige toetstmethodes voor steenbekleding worden door beheerders als zeer conservatief beschouwd. Daardoor bestaat het vermoeden dat de steenbekleding in het verleden of te zwaar ontworpen is of dat de steenbekledingen te snel zijn afgekeurd. Door goed te onderzoeken hoe sterk de steenbekleding daadwerkelijk is, kan dit veel geld besparen. Uit de Deltagootproef voor ingegoten Noorse Steen is naar voren gekomen dat de ingegoten Noorse steen op het dijktraject tussen Eemshaven en Delfzijl kan blijven liggen. Dit leverde een besparing op van 23 miljoen euro.

Dit jaar worden ook niet ingegoten Noorse steen en overgangsconstructies in de Deltagoot beproefd. Inmiddels is gestart met het opbouwen van de modelopstelling in de Deltagoot waarbij de invloed van overgangsconstructies op de stabiliteit van steenzetting getest zal worden.

Uit inventarisatie en nader onderzoek blijkt, dat van de aanwezige steenzettingen op de dijken langs de Waddenzee en het Ijsselmeer bij ruim 240 km sprake is van een diktetekort. Het berekende diktetekort is relatief beperkt. Van de in totaal 240 km onderzochte steenzetting met een diktetekort, is bij ca 42 km het diktetekort minder dan 5 cm. Bij een diktetekort kleiner dan 5 cm, is een grote kans aanwezig dat uit de resultaten van het Deltagoot onderzoek naar de invloed van overgangsconstructies, deze trajecten alsnog goedgekeurd kunnen worden. Dat zou wederom een miljoenenbesparing betekenen.

Eind november/begin december wordt naar verwachting de niet ingegoten Noorse steen beproefd in de Deltagoot.

Deltagootproef naar overgang constructies
<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl