Ga naar boven

Dijkwerkersdag: workshop Rijke Dijk

Op donderdag 11 april vond de landelijke Dijkwerkersdag plaats. Waterprofessionals vanuit Rijkswaterstaat, de waterschappen, kenniswereld en het bedrijfsleven zochten elkaar op en gingen met elkaar op zoek naar nieuwe inzichten, inspiratie, verbinding en innovaties. De dag vond plaats in de Van Nellefabriek in Rotterdam, tegelijk met de kick off van Girlsday.

Nadenken over een Rijke Dijk

Een van de activiteiten waar enkele ‘Girls’ aan meededen was de workshop ‘Elke dijk een Rijke Dijk’, gegeven door Marco Veendorp en Esther Dieker van Arcadis, beiden betrokken bij het project Rijke Dijk van de POV-Waddenzeedijken (POV-W). Na een korte introductie over de drie stappen om tot een Rijke Dijk te komen, gingen de deelnemers en de meiden van Girlsday samen aan de slag met de rivierdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede, onderdeel van de Sterke Lekdijk van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Er werd specifiek gekeken naar de dijk bij de Lunenburgerwaard. De aanwezigheid van de jonge deelneemsters zorgde ervoor dat de professionals meer ‘out of the box’ gingen denken en technische termen uitlegden. Daarmee ontstonden hele leuke brainstormsessies.

Conceptueel denken

De basis voor het proces naar een Rijke Dijk is conceptueel denken: iedere dijk een Rijke Dijk! Een dijk die meerdere opgaven en/of functies dient en mooi is. Als dijkbeheerder betekent dat samenwerken met de omgeving en werken van grof naar fijn; beginnen met denken wat de omgeving kan betekenen voor de dijk en wat de dijk kan betekenen voor de omgeving?

Bij een Rijke Dijk gaan we in op de organisatie van het (gebieds-)proces, de inhoud (concepten, maatregelen, materialen) en de levenscycluskosten, de beheer- en vergunbaarheid en de maatschappelijke meerwaarde. In het kader van de POV-W wordt een Handreiking opgesteld.

De Lekdijk een Rijke Dijk?

De deelnemers tekenden vele ideeën in op de kaarten van de Lekdijk en geeltjes werden volgeschreven. Ook de jonge dames kwamen met leuke ideeën: een strand met zwemplek dicht bij de stad, bloemen planten op de dijk, een brug over de rivier, een restaurant en fietspaden door het gebied. Er werd creatief gedacht. Ook de andere deelnemers bleken creatief. De Lunenburgerwaard met een recreatieve meerwaarde (stap 1), aangepaste dijktaluds (stap 2) en Rijke Dijk elementen (stap 3), zoals palen voor roofvogels of bijenkorven om lokale bijenpopulaties te laten gedijen; de Lekdijk leent zich er zeker voor om een Rijke Dijk te worden!

Dijkwerkersdag: workshop Rijke Dijk
<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl