Ga naar boven

Duurzame Dijkwerkersdag

Dijkwerkers van verschillende waterschappen en van Rijkswaterstaat waren donderdag 21 maart te gast bij de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s voor de tweede Duurzame Dijkwerkersdag van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Goed bezig in het Noorden

Vijfentwintig deelnemers vanuit verschillende disciplines brachten met een touringcar een bezoek aan de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. De duurzame maatregelen bij dat project vormden een inspiratie voor de deelnemers. “Jullie zijn goed bezig in het Noorden”, was een veel gehoord commentaar. In twee workshops werd vooruit gekeken hoe we samen met het HWBP verder kunnen werken aan een duurzame dijkenbouw. ’s Middags bracht het gezelschap een bezoek aan de Brede Groene Dijk en de kleirijperij. Bouwen met gebiedseigen materiaal uit de Eems-Dollard is  ook een zeer geschikte duurzame manier om dijken te bouwen.

In 2019 organiseert het HWBP meer ‘vakdagen’ om duurzaamheid verder te verankeren in de aanpak van dijkversterkingsprojecten. Vanuit onze ervaring bij de POV Waddenzeedijken dragen we daar graag ons steentje aan bij. e 7 Colorful

Duurzame Dijkwerkersdag
<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl