Ga naar boven

Gras- en kleibekleding

Een dijk met een stevige grasmat
In het onderzoek naar gras- en kleibekleding is gekeken naar de sterkte van de huidige grasmat op de Waddenzeedijken. Daarnaast onderzoeken wij nieuwe grasmengsels die met een goede beworteling de zeedijken erosiebestendiger maken. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe mengsels de biodiversiteit van de grasmat verhogen. Met de verkregen inzichten kunnen we mogelijk de bestaande rekenregels aanscherpen, waarbij veel meer sterkte kan worden toegerekend aan de grasmat.

De sterkte van de huidige grasmat onderzoeken
Onderzoekers inventariseerden in 2017 welke grassoorten nu op de dijk voorkomen. Daarnaast zijn er verschillende proeven uitgevoerd:

Trekproeven: In 2017 zijn zogenoemde trekproeven uitgevoerd om te kijken naar de sterkte van het gras op de dijk. In september 2017 zijn de eerste resultaten hiervan besproken op de themamiddag. Vervolgens zijn in het laboratorium in Nijmegen verschillende nieuwe grasmengsels ontwikkeld.

Golfoploopproeven: In het najaar van 2018 is de huidige grasmat op drie locaties getest met een golfoploopproef. Hierbij simuleerden we golven op de dijk, totdat de grasmat kapot ging. Zo bepaalden we hoe sterk de huidige grasmat is. De resultaten uit deze meting vergelijken we over 5 jaar met de resultaten uit de golfoploopproeven die worden uitgevoerd op het nieuwe gras in de proefvakken.

Lees hier meer over de golfoploopproeven

Bekijk ook de filmpjes.

Filmpje POV Waddenzeedijken:

De korte versie:

En de lange versie:

 

Nieuwe grasmengsels
De nieuwe grasmengsels zijn in het voorjaar van 2019 ingezaaid in vier proefvakken verspreid over de Waddenzeedijk in Friesland en Groningen. Bij het onderzoek naar nieuwe mengsels zijn er mengsels ontwikkelt met als uitgangspunt een betere wortelstructuur en dus hogere ersosiebestendigheid. De komende vijf jaar worden deze proefvakken gemonitord. Na afloop van de monitoringsfase (2023) vinden er opnieuw golfoploopproeven plaats. Naar aanleiding van de bevindingen kan bepaald worden of de rekenregels aangepast kunnen worden.

Resultaten

Meer informatie?
Lees hier onze factsheet

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl