We kijken naar mogelijkheden om de noodzakelijke verbeteringen uit te kunnen voeren

In deze Projectoverstijgende Verkenning onderzoeken we innovatieve oplossingen voor dijkversteviging. We kijken naar mogelijkheden om de noodzakelijke verbeteringen aan de waddenzeedijken sneller en goedkoper uit te kunnen voeren.

De verkenning richt zich op:

  • Hydraulische Randvoorwaarden:
    Door de toetsing te controleren, belasting nauwkeuriger te bepalen (aan de hand van invloeden), zijn mogelijk minder ingrijpende of andere maatregelen nodig voor dijkversterking.
  • Productinnovaties:
    Productinnovaties leiden tot goedkopere en duurzamere versterkingsmaatregelen.
  • Procesinnovaties:
    Met procesinnovaties wordt de waarde van de maatregel verhoogd. Mogelijk wordt door de samenwerking tevens het traject versneld. Daarnaast biedt dit ruimte voor meekoppelkansen met externe financiering, waardoor functies gecombineerd kunnen worden.

Samen met de omgeving
Bij de verkenning betrekken we de omgeving, deskundigen en specialisten. Denk dan aan de mensen van Deltaprogramma Waddengebied, Programma Rijke Waddenzee en gebiedsbeheerders, maar ook ingenieurs- en adviesbureaus, natuur- en recreatieorganisaties, overheidsorganisaties en kennisinstituten. In verschillende sessies en werkcongressen kijken we samen met hen naar de meest kansrijke oplossingen.

Planning
We bekeken en beoordeelden de mogelijkheden in 2014. De meest kansrijke oplossingen worden nu in pilots en onderzoeken uitgewerkt (2015 tot en met 2018).

 

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl