Ga naar boven

Met bestuurders de dijk op

Eind juni verzamelden bestuurders van Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zich op het waterschapshuis in Veendam. Sommigen herkozen, andere nieuw in het waterschapsbestuur. En daardoor ook nog relatief onbekend met het HWBP en de Projectoverstijgende VerkenningWaddenzeedijken (POV-W). Erik Wagener, directeur bij het HWBP, nam hen mee in de opgaven waar we als land voor staan en de rol van het HWBP daarin. Om meters te kunnen maken is innovatie daarbij onontbeerlijk, stelde dhr. Wagener. En daarmee sloeg hij een mooie brug naar de POV-W die vervolgens werd toegelicht.

Een van de ‘innovatieve’ concepten die deels onder de POV-W valt, is het demonstratieproject Brede Groene Dijk. Voor dit project wordt zout slib uit de Eems-Dollard gerijpt tot klei voor de dijkversterking. Een bijzonder proces. Met name omdat we werken op de kwelder, in Natura2000 gebied. We namen de bestuurders mee naar de kleirijperij en volgens deden we de dijk aan. Om met eigen ogen het werk te aanschouwen en meer te leren over het project en de bijzondere samenwerking daarin met andere partijen.

Met bestuurders de dijk op
<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl