september 2017 - Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving hun dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen van het Deltaplan Waterveiligheid (voorheen Hoogwaterbeschermingsprogramma). Dit omdat de Brede Groene Dijk een unieke type dijk wordt, die van waarde kan zijn voor de rest van Nederland en zelfs daarbuiten. Subsidie voor innovatie De Brede Groene Dijk is mogelijk goedkoper in aanleg en biedt doorgaans meer bescherming dan traditionele dijken met een steen- of asfaltbekleding. Bovendien past het beter in het landschap. Aan de Groninger kust, middenin

Ga naar flinke subsidie voor brede groene dijk >>
juni 2017 - Wij waren met onze dijkinnovaties bij het congres ‘Ditching Dikes’. Een congres georganiseerd door The Young Wadden Academy (YWA) op 22 juni in Leeuwarden waarin ze de huidige kustverdediging ter discussie stelden. De prikkelende titel was ‘Ditching Dikes’, waarmee ze alle ruimte gaven om creatief te denken over de toekomst van de dijken in Nederland. Onder andere vanwege zeespiegelstijging moet de komende eeuw anders naar kustverdediging gekeken worden en daar wilde YWA een aanzet toe doen. The YWA is opgericht om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied. Op het congres werden verschillende visies op de dijk gedeeld.

Ga naar pov-w op congres ditching dikes >>
Op maandag 5 december is de klankbordgroep van de POV-W voor het eerst bij elkaar gekomen in Lauwersoog. In deze groep zitten vertegenwoordigers uit de regio; zowel van de verschillende overheden als de stakeholders. Deze eerste bijeenkomst ging vooral over het proces en was zeer succesvol. De volgende keer wil de klankbordgroep ook inhoudelijk sparren. Dat is positief! Wim Schoorlemmer is namens Programma Naar een Rijke Waddenzee de voorzitter van de groep. Naar verwachting komt de klankbordgroep twee keer per jaar bij elkaar.
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl