Ga naar boven

Wie zijn wij

De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.

Elk waterschap trekt vier onderzoeken. Deze vier onderzoeken hebben één projectleider van het desbetreffende waterschap. Deze houdt de regie op de voortgang van de onderzoeken.

Projectleider Noorderzijlvest: Ate Wijnstra
Projectleider Wetterskip Fryslân: Jan Hateboer.

Wilt u meer informatie over de POV-Waddenzeedijken vul dan het contactformulier in, onze omgevingsmanager, Gaby Krikke, neemt vervolgens contact met u op.

Downloads

Wilt u meer informatie over de POV-Waddenzeedijken vul dan het contactformulier in.

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl