Overslagbestendige dijk

Een van deze 7 concepten is de overslagbestendige dijk. Het huidige toegestane overslagdebiet is vastgesteld op 0,1 l/s/m. Bij een overslag bestendige dijk wordt het toegestane overslagdebiet verruimd. De dijk kan meer overslaand water verwerken zonder dat een bres in de dijk ontstaat. Dit gebeurt door bekleding en binnentalud te versterken en eventueel het binnentalud ook enigszins te verbreden. Een overslagbestendige dijk moet wel zo hoog en breed zijn dat alleen bij zeer zware stormen water over de dijk komt. Het toegestane overslagdebiet voor een overslagbestendige dijk, wordt vooraf bepaald en is mede afhankelijk van de dijkbekleding, de afwateringsmogelijkheden, de achterliggende functie(s) en de beschikbare fysieke ruimte. Het op te stellen onderzoeksvoorstel bevat een aanpak om:

  1. Kennis vergaren aan de hand van één of meerdere fysieke pilots en aanvullend onderzoek over de toepasbaarheid van het concept overslagbestendige dijk langs dijkring 6.
  2. Onderzoeken of, onder de randvoorwaarden en uitgangspunten, dit concept meer sober en doelmatig (goedkoper en sneller) kan worden uitgevoerd dan de traditionele dijkversterking.

Om deze hoofddoelstelling te realiseren moet een aantal onderzoeksvragen, welke worden uitgewerkt in het onderzoeksvoorstel, worden beantwoord.

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl