Ga naar boven

NEDERLAND BESCHERMEN TEGEN OVERSTROMINGEN, NU EN IN DE TOEKOMST

De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren samen twaalf onderzoeken uit. De onderzoeken richten zich op productinnovaties, procesinnovaties en hydrologische randvoorwaarden. Dat lichten we hieronder toe.

PRODUCTINNOVATIE | Bij productinnovatie wordt er gekeken naar het product dat de dijk bekleedt. Oftewel, dijkbekleding. Er zijn drie onderzoeken die zich hierop richten: steenbekleding, klei- en grasbekleding en asfaltbekleding. Vaak is de bekleding afgekeurd. We kijken hoe sterk de bekleding is en of er innovaties mogelijk zijn.

PROCESINNOVATIE |  Bij procesinnovatie wordt gekeken naar het proces dat nodig is om tot een innovatie te komen en hoe we beter integraal kunnen werken rondom de Waddenzeedijk. Veel onderzoeken in de POV W richten zich voornamelijk op de processen: Rijke dijk, Dubbele dijk, Overslagbestendige dijk, Multifunctionele dijk, Geulmanagement, Brede groene dijk en Dijk met Voorland. In deze onderzoeken worden vaak ook technische vragen beantwoord.

HYDROLOGISCHE RANDVOORWAARDEN | Met computermodellen wordt berekend of onze dijken de klimaatverandering aankunnen. Het Waddenzeegebied is uniek en daarom zit dat mogelijk niet altijd goed in de modellen verwerkt. Twee onderzoeken kijken naar de hydraulische randvoorwaarden in de modellen om ze beter te laten aansluiten op de werkelijkheid: Risico Analyse Modellen en Effectiviteit Voorlanden.

Onder de webpagina De onderzoeken is meer informatie te vinden wat elke onderzoek inhoudt.

Waar worden de onderzoeken gedaan?
De onderzoeken worden langs de hele Waddenzeekust uitgevoerd. Hieronder is te zien wat, waar gebeurt.

 

 

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl