Ga naar boven

Werken aan de dijk in N2000 gebied

De dijken langs de Waddenzee voldoen op een aantal locaties niet meer aan de wettelijke norm en moeten daarom verbeterd worden. Dit is een enorme opgave, niet alleen vanwege de klimaatverandering, maar ook omdat de Waddenzee een N2000 gebied is. Dit is een bijzonder gebied dat we willen behouden en waar mogelijk verbeteren. Hoe kunnen we deze twee opgaven combineren? Vanuit de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken doen we een onderzoek naar hoe je het best kunt werken in N2000 gebied. En hoe je daarbij een plus kunt realiseren voor dijkverbeteringen EN de natuur. Als onderdeel daarvan hebben we een juridische workshop georganiseerd om de mogelijkheden te verkennen en zijn we op excursie geweest bij HHNK om kennis en best practices langs de Waddenkust met elkaar uit te wisselen. Verder voeren we een bureaustudie uit naar de waarden in het Waddengebied, wat de juridische mogelijkheden zijn en doen we een evaluatie van al uitgevoerde projecten. Alles wordt gecombineerd in een eindrapport, naar verwachting is dat halverwege 2019 af, dan wordt het gedeeld op de website.

Juridische workshop

De workshop is een samenwerking tussen het Allrisk programma en de POV Waddenzeedijken. We hebben mensen bij elkaar gebracht die werken aan regelgeving en vergunningverlening in het N2000 gebied Waddengebied. Iedereen aan tafel heeft iets met dijken of met N2000-wetgevingHet NWO project Allrisk gaat over de interpretatie van de nieuwe veiligheidsnormering. We gebruiken de Brede Groene Dijk als voorbeeld, maar het doel is om verder te kijken dan dit project. Waar loop je tegenaan in N2000 en wat zijn juist de kansen en mogelijkheden? De belangrijkste conclusie is dat je vanuit juridisch oogpunt moet kijken naar het grotere plaatje. Blijf weg van discussie binnendijks vs. buitendijks en discussies over mitigeren of compenseren. Daar kom je niet uit. Dus kijk eerst andersom, wat zijn nou de doelen in het gebied? Wat is in het gebied nodig om de doelen te bereiken? Waar kunnen we dat doen? De mogelijkheden om de doelen te bereiken stuiten ook op grenzen, ga die verkennen. Qua systeemdenken is het niet ingewikkeld, het vraagt creativiteit en mensen mee krijgen, investeer in omgevingsmanagement en ga met elkaar in gesprek. Dit vraagt een andere manier van kijken hoe je met de leidraad van het ministerie om gaat.

Excursie

Neeltje Annink, de omgevingsmanager van de Prins Hendrik Zanddijk heeft de POV-W ontvangen op Texel om ons mee te nemen in het proces rondom de Prins Hendrik Zanddijk en de Hondsbossche Pettemerduinen. Uiteraard hebben we dit prachtige project ook ter plekke bekeken. Daarna is gediscussieerd over hoe we de lessen van deze projecten mee kunnen nemen naar de Brede Groene Dijk en de dijkverbetering Koehool – Lauwersmeer. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Ga op zoek naar de grote groene plus en kijk naar het grote plaatje, de overkoepelende ambities in een gebied.
  • Werk samen met de omgeving, wat is er mooier dan dat je plan uit de omgeving zelf komt?
  • Bestuurders hebben veel waarde gehecht aan het juridisch advies van de landsadvocaat, dit was cruciaal voor het vertrouwen.
  • Kijk niet alleen naar risico voor de vergunning maar ook naar maatschappelijk draagvlak!
Werken aan de dijk in N2000 gebied
Werken aan de dijk in N2000 gebied
<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl