Werken aan de dijken

De komende periode (2015-2018) werken we aan de meest kansrijke oplossingsrichtingen voor verbetering aan de Waddenzeedijk. We voeren de volgende pilots uit:

Procesinnovatie:

 1. Rijke dijk
 2. Dubbele dijk
 3. Overslagbestendige dijk
 4. Multifunctionele dijk
 5. Geulmanagement
 6. Brede Groene dijk
 7. Dijk met voorland

Productinnovatie:

 1. Gras- en kleibekledingen: onderzoek naar erosiebestendigheid
 2. Asfaltbekledingen:
  • Degeneratie van asfaltmengsels
  • Mengselonderzoek
  • Onderzoek naar fundatie en onderlagen
 3. Steenbekledingen: o.a. testen in de Deltagoot

Hydraulische randvoorwaarden:

 1. Risico analyse modellen: rekenmodellen en ontwerpinstrumentarium met analyses over belastingen op de dijk, gehele keringstraject
 2. Effectiviteit voorlanden

Verdeling pilots
Bovenstaande onderzoeksplannen zijn onder de Noordelijke waterschappen verdeeld op basis van de meest voor de hand liggende locatie voor een bepaalde innovatie (lokale omstandigheden), bundeling van onderzoeken of lopende en op te starten HWBP-projecten. De volgende verdeling is gekozen:

* De Brede groene dijk is een apart pilotproject binnen het HWBP

 

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl