Ga naar boven

Dagelijks besturen akkoord!

December 2015 – De dagelijks besturen van de meewerkende waterschappen keurden het Plan van Aanpak goed. We hebben het aan hen voorgelegd, nadat we na de review bij het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP) in oktober enkele aanpassingen hebben gedaan. De her-beschikking is aangevraagd in november 2015. Als we de beschikking hebben ontvangen, is er het officiële start-moment van fase 2.

Daarop vooruitlopend starten we in januari 2016 per projectteam met een Project Start Up. Hierin wordt de organisatie en de opdracht neergezet, maar ook de kaders waarbinnen de onderzoeken worden uitgevoerd. De teams maken vervolgens per onderzoek een Plan van Aanpak. Tijdens dit schrijfproces wordt advies ingewonnen bij experts en collega’s. Niet alle onderzoeken starten tegelijkertijd, dit is onder andere afhankelijk van de omvang van de onderzoeksvragen.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl