Ga naar boven

Contact opnemen met POV-Waddenzeedijken?

De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Voor meer informatie over de POV-Waddenzeedijken kunt u contact opnemen via het contactformulier, deze komt uit bij Gaby Krikke.

© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl