Ga naar boven

Maak kennis met enkele POV-W pilots tijdens Delfsail

Juni 2016 – Tijdens Delfsail van 30 juni tot en met 3 juli zijn medewerkers van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest aanwezig om over de pilots van de POV-Waddenzeedijken in de buurt van Delfzijl te vertellen. De Brede Groene Dijk komt aan bod, evenals de Rijke Dijk, Dubbele Dijk en Overslagbestendige Dijk.

In de Infotainer is volop aandacht voor de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. In dat project komen de pilots Rijke Dijk, Dubbele Dijk en Overslagbestendige Dijk samen. De Infotainer is een opvallend informatiecentrum waar bezoekers kennis kunnen nemen van de vele projecten in Delfzijl en rond de Eems-Dollard. Meerdere organisaties zoals gemeenten, waterschappen en provincie zijn hier aanwezig om hun projecten te laten zien.

Even verderop op het Duurzaamheidsplein is in het Summerlabb een Brede Groene Dijk nagebootst. Hier kan je het verschil zien tussen een ‘gewone’ dijk en de Brede Groene Dijk met een flauw talud. Het Summerlabb is een reizend paviljoen dat je laat zien dat de toekomst vol vernieuwingen zit. Op een leuke manier maak je kennis met de mogelijkheden van duurzaamheid. Voor de totstandkoming van de Brede Groene Dijk wordt tot klei gerijpte baggerslib uit de haven van Delfzijl gebruikt. Dit verhaal van het op locatie winnen van klei voor dijkverbetering past perfect in dit paviljoen. Hier laten we in het klein zien, wat we in het echt gaan doen.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl