Ga naar boven

De voorlanden zijn voor veel partijen belangrijk; sinds een paar jaar ook voor de beheerder van de waterkering. Dit is omdat ze meegerekend worden in de toetsing van de dijk. In dit onderzoek bekijken we de mogelijkheid om tot een visie te komen waarin beheer en onderhoud van voorlanden een rol speelt. We doen dit samen met betrokken partijen in een pilotgebied.

Methode van BE SAFE
Begin 2018 zijn wij begonnen met het zoeken van een methode om samen met betrokken partijen tot een visie te komen. We vonden de methode die ontwikkeld is door BE SAFE, waarmee de meerwaarde van samenwerken wordt onderzocht. Met alle partijen bedenken we oplossingen, die wij daarna individueel waarderen. Door de waarderingen bij elkaar op te tellen, komen de meest kansrijke samenwerkingsitems naar voren. Ook wordt direct duidelijk welke partijen hier geen baat bij hebben, zodat je samen kunt kijken of je deze partijen kunt compenseren.

Eerste en tweede werkdag
Als pilotgebied kozen we een gebied waar veel voorland ligt: Noard-Fryslân Bûtendyks. Dit is een gebied waar ook zomerdijken zijn en waar meerdere partijen een rol spelen. In juli 2018 hadden wij de eerste werkdag met de partijen die in dit gebied een belang hebben. We zijn de kwelder op geweest en vertelden elkaar daar wat die belangen zijn. Daarna hebben we uitwerkingsopties voor samenwerking besproken. Aan het einde van de werkdag waren er meerdere opties, die wij individueel beoordeelden. De tweede werkdag was in oktober 2018. We gingen verder met de oplossingen die we tijdens de eerste dag hadden bedacht en gewaardeerd.

Conclusie
De voorlopige conclusie is: we gaan aan de slag met twee kleinschalige pilots in het gebied. De ene pilot gaat over distelbestrijding, de andere over zomerkades. De invulling en opzet van beide pilots wordt begin volgend jaar duidelijk. Daarnaast stellen wij gezamenlijk een visie voor het voorland op. Een visie waar we allemaal ons belang en standpunt in kwijt kunnen om zo te bepalen waar we elkaar kunnen vinden voor samenwerking. Het doel is om voor de zomer van 2019 een concept klaar te hebben.

Meer weten? Bekijk hier de factsheet Dijk met Voorland

Oogst van de werksessie                                                           Samen de kwelder verkennen

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2020 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl