Ga naar boven

Dijk met voorland

Wat houdt een “Dijk met voorland’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Er zijn voorlanden, ze dragen bij aan dagelijks beheer of maatgevende omstandigheden waterveiligheid en hoe ga je dan afspraken maken over beheer en onderhoud met alle betrokken partijen? Kun je komen tot een integrale beheervisie?

Voorlanden met een golfreducerende functie
Het voorland in Groningen en Friesland bestaat voor grote delen uit kwelders. Uit studies (o.a. Een dijk van een Kwelder, Jantsje van Loon) is gebleken dat deze voorlanden bij bepaalde waterstanden een aantoonbare golfreducerende werking hebben. Ook ons eigen POV onderzoek Effectiviteit Voorland HR leverde conclusies die dit ondersteunen. Gezien de waterkerende capaciteit van kwelders en de potentiële waterkerende maatregelen die genomen kunnen worden op de kwelder, is het interessant om te evalueren waar en op welke wijze kwelders ingezet kunnen worden om de waterveiligheid te vergroten, maar ook welk beheer en onderhoud hierbij hoort.

Samenwerken met de omgeving
In het onderzoek wordt middels een speciaal op voorlanden ontwikkelde methode van Be Safe gekeken welke meerwaarde samenwerken van betrokken partijen in het pilotgebied met voorlanden heeft.

Gezamenlijke visie voor de toetsing, inrichting en het beheer
Er zijn workshops en bijeenkomsten met betrokken partijen gehouden gedurende het onderzoek. De opzet van de workshops is gebaseerd op de workshopmethodiek ‘Meerwaarde van Multifunctionaliteit’, waarmee deelnemers verkennen wat ze samen kunnen bereiken en of dat meer oplevert dan de huidige werkwijze. Vervolgens wordt gekeken of met deze methode een gezamenlijk visie ontwikkeld kan worden op de inrichting en het beheer en onderhoud van een kwelder (in dit geval in een specifiek gebied). Hierbij wordt gezocht naar een optie voor een pilot in het voorland, die deze visie steunt en om de meerwaarde van samenwerking daadwerkelijk te toetsen.
Mocht de pilot slagen wil je onderzoeken of, onder de randvoorwaarden en uitgangspunten, dit concept een bijdrage levert aan meer sober en doelmatig (goedkoper en sneller) dijkversterken.

Planning
Het onderzoek Dijk met Voorland loopt door tot het eind van 2019. Na een jaar samen op te trekken, wordt er in de zomer van 2019 gewerkt aan een gezamenlijke visie en gelijktijdig aan een pilot-voorstel. Deze pilot-optie zal deel uitmaken van de visie op de voorlanden.
De producten die dit onderzoek oplevert zijn:
– Een Handreiking Dijk met Voorland, met resultaten en adviezen uit het onderzoek.
– Een handreiking ‘Meerwaarde van Samenwerking’ bedoeld voor iedereen die een integraal proces wil inzetten.
– Een gezamenlijk visiedocument, met daarin:
– Een pilot- plan van aanpak en advies voor vervolg.

Fact sheets

Fact sheet Dijk met Voorland

Fact sheet Meerwaarde van samenwerken

Cultuurhistorisch onderzoek

In het kader van het onderzoek Dijk met voorland hebben we cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren. Hieronder het rapport en de bijbehorende kaarten.

RAAP-RAPPORT 3695 Onderzoeksgebied Noord-Friesland Buitendijks te Marrum

RAAP-RAPPORT 3695 Waarderingskaart

RAAP-RAPPORT 3695 Inventarisatiekaart

© 2020 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl