Ga naar boven

Dijk met voorland

Wat houdt een “Dijk met voorland’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Er zijn voorlanden, ze dragen bij aan dagelijks beheer of maatgevende omstandigheden waterveiligheid en hoe ga je dan afspraken maken over beheer en onderhoud met alle betrokken partijen? Kun je komen tot een integrale beheervisie?

Voorlanden met een golfreducerende functie
Het voorland in Groningen en Friesland bestaat voor grote delen uit kwelders. Uit studies (o.a. Een dijk van een Kwelder, Jantsje van Loon) is gebleken dat deze voorlanden bij bepaalde waterstanden een aantoonbare golfreducerende werking hebben. Ook ons eigen POV onderzoek HR Effectiviteit Voorland leverde conclusies die dit ondersteunen. Gebleken is dat in de eerste tientallen meters de golfreductie plaatsvindt. Voor een significante bijdrage is in elk geval een 10 tot 80 meter brede strook nodig. Momenteel worden kwelders niet volledig meegenomen bij het toetsen van de dijk of is niet overal een kwelder aanwezig. Gezien de waterkerende capaciteit van kwelders en de potentiële waterkerende maatregelen die genomen kunnen worden op de kwelder is het erg interessant te evalueren waar en op welke wijze kwelders ingezet kunnen worden om de waterveiligheid te vergroten, maar ook welk beheer en onderhoud hierbij hoort.

Het onderzoek

Samenwerken met de omgeving
In het onderzoek wordt middels een speciaal op voorlanden ontwikkelde methode van Be Safe gekeken welke meerwaarde samenwerken van betrokken partijen in het pilotgebied heeft.

Gezamenlijke visie voor de toetsing, inrichting en het beheer
Er worden workshops met betrokken partijen gehouden gedurende het onderzoek. De opzet van de workshops is gebaseerd op de workshopmethodiek ‘Meerwaarde van Multifunctionaliteit’, waarmee deelnemers verkennen wat ze samen kunnen bereiken en of dat meer oplevert dan de huidige werkwijze. Vervolgens wil je onderzoeken of je met deze methode een visie kan ontwikkelen voor de toetsing, de inrichting en het beheer en onderhoud van een kwelder. Mocht de pilot slagen wil je onderzoeken of, onder de randvoorwaarden en uitgangspunten, dit concept een bijdrage levert aan meer sober en doelmatig (goedkoper en sneller) dijkversterken.

Planning

Het onderzoek Dijk met Voorland zit in fase B. Het plan van aanpak is goedgekeurd en de tweede workshopsessie staat in het najaar van 2018 gepland. Het onderzoek neemt ook nog een deel van 2019 in beslag.

Bekijk ook hier onze factsheet

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl