Ga naar boven

Dubbele dijk

Het basisprincipe van de dubbele dijk is het creëren van een zone waarbinnen slib ingevangen wordt. Het idee achter de dubbele keringszone is dat water wordt ingelaten tussen de dijken, waarop het slib zich afzet op het maaiveld. Hierdoor verhoogt het maaiveld zich “automatisch”. Hierdoor ontstaat een brede (dijk) zone die bijdraagt aan de waterveiligheid. In relatie tot de zeespiegelstijging en de bodemdaling is dit concept wellicht een goede compensatie voor toekomstige dijkversterkingsopgaven. Het dijkversterkingsproject Eemshaven-Delfzijl biedt de mogelijkheid het Dubbele Dijk concept direct in de praktijk toe passen, omdat externe financiering vanuit de provincie Groningen hiervoor al beschikbaar is. Er is bestuurlijk draagvlak voor uitwerking van het Dubbele Dijk concept als onderdeel van het dijkversterkingsproject Eemshaven – Delfzijl (zie tevens Rijke Dijk) Het op te stellen onderzoeksvoorstel bevat een aanpak om de haalbaarheid van het dubbele keringszone concept te toetsen aan de hand van een concreet dijkverbeteringsproject. Er wordt vooral ook gekeken naar vragen die leven bij andere dubbele dijkprojecten, om op basis van een praktijk voorbeeld generieke resultaten op te leveren.

© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl