Ga naar boven

Geen pilot voor Geulmanagement langs Lauwersmeerdijk

Bij het Vierhuizergat, een geul langs de Lauwersmeerdijk, komt géén pilot voor Geulmanagement. Dit heeft de stuurgroep van de POV Waddenzeedijken besloten. De pilot zou bestaan uit het plaatsen van een zandige oplossing om de geul bij de dijk weg te houden. Het zou deel uitmaken van het onderzoek van Rijkswaterstaat en Waterschap Noorderzijlvest. Dit onderzoek is een van de projecten van de POV Waddenzeedijken.

Met het onderzoek kijken Rijkswaterstaat en Waterschap Noorderzijlvest hoe zij kunnen voorkomen dat geulen in de Waddenzee de veiligheid van dijken ondermijnen. Wanneer mogelijk doen zij dat graag met een duurzame maatregel. Momenteel is er geen probleem met de dijk bij het Vierhuizergat. In 2012 is er een bestorting van staalslakken aan de onderkant van de dijk gelegd (onder water). Dit is een stevige oplossing waardoor de geul nu niet naar de dijk toe kruipt. Het onderzoek is bedoeld om te zoeken naar mogelijke alternatieve oplossingen met zand.

Zand tegen de dijk
De pilot zou bestaan uit het plaatsen van een zandige oplossing tegen de dijk. Dit zou ervoor zorgen dat de geul bij de dijk wegblijft. Het zand zou afkomstig zijn van de zandplaat aan de noordkant van het Vierhuizergat, die daarvoor gedeeltelijk zou worden afgegraven. Deze aanpak was de voorkeursvariant van vier mogelijke ingrepen om de geul op een natuurvriendelijke manier te verleggen.

Redenen voor annuleren pilot
De stuurgroep van de POV Waddenzeedijken heeft besloten om deze pilot niet uit te voeren. De maatregel heeft waarschijnlijk een korte levensduur en brengt daardoor relatief hoge onderhoudskosten met zich mee. Dit kan de ecologische situatie zelfs verslechteren, wat ervoor zorgt dat er in de omgeving geen draagvlak is voor de maatregel. Verder is de zandige oplossing slecht voorspelbaar en daardoor risicovoller voor de waterveiligheid. Tot slot is de meerwaarde op het gebied van kennisontwikkeling te beperkt.

Evaluatie onderzoek
In plaats van de pilot uit te voeren, begint het onderzoeksteam met de evaluatie van het onderzoek. De opgedane ervaringen zijn namelijk relevant voor de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Noorderzijlvest rondom het Vierhuizergat. Ook adviseert het team over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de twee partijen, voor wanneer er weer een geul is die een dijk bedreigt.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl