Ga naar boven

Gras- en kleibekleding

Een dijk met een stevige grasmat
Doel van de productinnovatie Gras- en kleibekleding is om meer inzicht en kennis van de huidige situatie en de sterkte van de grasmat op de Waddenzeedijk te krijgen. Daarbij om meer inzicht te krijgen in verbeterde mengsel-/soortensamenstellingen. De verbeterde soortensamenstelling moet een goede beworteling hebben. Daardoor is de grasmat op de dijk beter erosiebestendig dan in de huidige grasmat. Het nieuwe inzicht en de mengsels moeten leiden tot het opstellen van nieuwe of aangescherpte rekenregels waarbij veel meer sterkte kan worden toegerekend aan de grasmat. Ook kan dit bijdragen aan een soepelere overgang tussen het Wad en het land.

De sterkte van de huidige grasmat onderzoeken
Onderzoekers inventariseerden in 2017 welke grassoorten nu op de dijk voorkomen. Ze deden zogenoemde trekproeven om te kijken naar de sterkte van het gras op de dijk. In september 2017 zijn de eerste resultaten hiervan besproken op de themamiddag. Vervolgens zijn in het laboratorium in Nijmegen verschillende nieuwe grasmengsels ontwikkeld.

Nieuwe grasmengsels
De nieuwe grasmengsels worden in de zomer van 2018 ingezaaid in vier proefvakken verspreid over de Waddenzeedijk in Friesland en Groningen. Er wordt gemonitord hoe de grasmat met de nieuwe grasmengels zich houdt.

De huidige grasmat testen met een golfoploopproef
In het najaar van 2018 wordt de huidige grasmat getest met een golfoploopproef, dit gebeurt op 3 locaties. Daar worden golven op de dijk ‘los gelaten’ om te kijken wanneer de grasmat kapot gaat.

Lees hier meer over de laatste ontwikkelingen

Bekijk ook de filmpjes.

Filmpje POV Waddenzeedijken:

De korte versie:

En de lange versie:

Resultaten

Meer informatie?
Lees hier onze factsheet

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl