Ga naar boven

Kennisdeling tijdens Themabijeenkomst Brede Groene Dijk

Betrokkenen en experts bezochten op vrijdag 18 mei  het project Brede Groene Dijk. Fase 1 van het demonstratieproject is opgeleverd en dat wilde het Waterschap Hunze en Aa’s graag laten zien. De adviesgroep Kwelders, werkgroep Vergunningen en Procedures, de klankbord en andere experts gingen met verrekijkers het veld in. Daarbij is er een start gemaakt met fase 2 waar zij een kijkje namen.

Een kijkje bij de klutenplas

De eerste fase van het project Brede Groene Dijk is inmiddels afgerond: de aanleg van een klutenplas. Deze plas is in de kwelder voor de Brede Groene Dijk aangelegd. Deze aanleg dient meerdere doelen. We winnen klei én we zorgen voor een goede leefomgeving voor de kluut. Met de verrekijker was er genoeg te zien. Eén van de mooiste dingen: het kluteneiland dat is aangelegd zit al vol broedende kluten. Inmiddels zitten er al 253! De experts kregen een toelichting hoe het ontwerp van de klutenplas tot stand is gekomen. Ook spraken ze over de discussies die zijn gevoerd. Denk aan de predatie; moest er bijvoorbeeld een hek om het eiland om de vogels te beschermen tegen de vos? Ook het monitoringsplan is besproken. Hoe wordt er gemeten  als er bijvoorbeeld weer slib in de plas komt? Conclusie: door samen te werken met relevante partijen in een vroeg stadium komt er een gedragen plan dat meerwaarde biedt voor waterveiligheid, natuur en de grondeigenaren.

Kleirijperij Valgen-Oost

Het gezelschap reed vervorlgens naar de Kleirijpereij Valgen-Oost. Daar ligt al enkele weken havenslib te drogen. In de depots wordt binnenkort een tweede laag slib gebracht. Dit moet 2 tot 3 jaar dan drogen. Dan is het rijp om te gebruiken als dijkenklei voor de Brede Groene dijk.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl