Ga naar boven

'Kijk op de Dijk' voor dijkverbetering

De Waddenzeedijk moet op verschillende plekken worden verbeterd. Dit moet niet alleen sober en doelmatig, maar ook sneller en goedkoper vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân kijken hoe zij dit het beste kunnen doen.

Werkcongres
‘Kijk op de Dijk’ Binnen een projectoverstijgende verkenning (POV- Waddenzeedijken) kijken zij samen met specialisten en naastbetrokkenen naar de meest kansrijke manieren voor versterking van de Waddenzeedijken. Dit gebeurt onder andere tijdens het werkcongres ‘Kijk op de Dijk’ op 9 oktober 2014. De meest kansrijke oplossingen worden vervolgens in een volgende fase (2015-2018) in pilots en onderzoeken uitgezet.

Bescherming tegen overstroming
We voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl