Ga naar boven

Klankbordgroep POV-W

Op maandag 5 december is de klankbordgroep van de POV-W voor het eerst bij elkaar gekomen in Lauwersoog. In deze groep zitten vertegenwoordigers uit de regio; zowel van de verschillende overheden als de stakeholders. Deze eerste bijeenkomst ging vooral over het proces en was zeer succesvol. De volgende keer wil de klankbordgroep ook inhoudelijk sparren. Dat is positief! Wim Schoorlemmer is namens Programma Naar een Rijke Waddenzee de voorzitter van de groep. Naar verwachting komt de klankbordgroep twee keer per jaar bij elkaar.

collage klankbordgroep povw

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl