Ga naar boven

Multifunctionele dijk

Wat houdt een “Multifunctionele dijk’ in? Bovenstaand filmpje laat het zien!

Waterveiligheid first, nog meer functies?
Bij een multifunctionele dijk worden verschillende maatschappelijke functies gecombineerd met de primaire functie van een dijk (waterkering). Hierbij kan worden gedacht aan energieopwekking (bv. windmolens), functies in het dijklichaam zelf (bv. restaurant, hotel, parkeergarage) en toegankelijkheid van de dijk ten behoeve van toerisme en recreatie (bv. padenstructuren, uitkijkpunten). Een groot verschil met veel andere innovatieve dijkconcepten is, dat de gedachte voor een multifunctionele dijk niet primair vanuit waterveiligheidsoverwegingen is ontstaan. De multifunctionele dijk is veelal het resultaat van wensen of  plannen in de omgeving.

Koppelkansen
De toegevoegde waarde van de multifunctionele dijk is met name te vinden in de koppelmogelijkheden met ontwikkelingen vanuit het gebied. Met koppelkansen is het in sommige gevallen mogelijk om aanvullende financiering te vinden voor extra opties bij de versterking van de dijk. Ook dragen koppelkansen bij aan maatschappelijk draagvlak.

Maatschappelijk draagvlak
Met de multifunctionele dijk een handreiking gedaan naar verschillende partijen die de dijk zien als een interessant object voor ontwikkelingen. Dit zorgt voor een groter maatschappelijk draagvlak voor de waterschappen als eigenaar en beheerder van de dijk. Dit leidt vaak tot een soepeler / efficiënter proces met stakeholders in het gebied.

Onderzoek  leert van project Eemshaven-Delfzijl van waterschap Noorderzijlvest
Het dijkversterkingsproject Eemshaven-Delfzijl past een multifunctioneel dijkconcept toe doormiddel van de aanleg van onder andere een stadsstrand (project Marconi) . De gemeente Delfzijl stelde hiervoor financiering beschikbaar. Voor het POV-onderzoek van de Multifunctionele Dijk zijn de verkenning van Marconi en andere koppelprojecten geëvalueerd. Geleerde lessen vanuit Eemshaven-Delfzijl en vanuit andere multifunctionele dijkprojecten zijn opgeschreven in factsheets. Op deze manier worden geleerde lessen samengevat voor een ieder die met een multifunctionele dijk aan de slag wil.  Daarnaast is een evaluatie van het bestuurlijke proces gemaakt.

Planning
In 2017 heeft het onderzoek bureaustudie en interviews gedaan met andere multifunctionele dijk projecten. Het onderzoek naar Multifunctionele Dijk rondt af eind 2018. De producten die opgeleverd worden zijn: factsheets met tips en trucs voor het proces rondom een Multifunctionele Dijk, en een evaluatie rondom het verkenningsproces van het project Eemshaven- Delfzijl en al de verzilverde koppelkansen. Daarnaast wordt momenteel gekeken welke adviezen de POV-W kan geven aan de waterschappen om om te gaan met integrale dijkverbetering, zowel bestuurlijk als organisatorisch.

Meer weten?
Factsheets multifunctionele dijk
Bestuurlijke evaluatie Marconi
Factsheet april 2019

Handreiking Multifunctionele Dijk

Afstudeeronderzoeken
Aan de onderzoeken voor de POV Waddenzeedijken leveren ook afstudeerders hun bijdrage. Dit draagt bij aan de kennisontwikkeling en kennisdeling en wordt door ons van harte ondersteund.

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl