Ga naar boven
In de Deltagoot van Deltares is in de zomer van 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van 50 jaar oud waterbouwasfaltbeton van de Lauwersmeerdijk. Voor dit onderzoek zijn asfaltplaten uit de Lauwersmeerdijk gezaagd en vervoerd naar Delft om in de Deltagoot te testen. Het onderzoek is in opdracht van Wetterskip Fryslân uitgevoerd door Deltares en heeft een schat aan informatie opgeleverd over de stabiliteit van asfalt bij golfaanval. Er zijn twee series proeven uitgevoerd: de eerste met iets beter dan gemiddeld asfalt van de Lauwersmeerdijk op matig verdicht zand en de tweede serie met iets slechter dan gemiddeld asfalt op

Ga naar rapport van het deltagootonderzoek met asfalt van de lauwersmeerdijk gepresenteerd op de pov-dag >>
Vrijdag 14 september was het onderzoek Gras- en kleibekleding van POV-Waddenzeedijken in het programma Vroege Vogels van BNN VARA. Wil je het item terugkijken? Dat kan! Klik op de afbeelding om het item van de uitzending te bekijken.   https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/plantenwortels-in-de-dijk
De kwelderklei die eerder dit jaar is uitgegraven voor de klutenplas, is gedroogd en gebruikt als bouwmateriaal voor het kleidepot aan de zeedijk voor de Brede Groene Dijk. In het najaar wordt dit depot gevuld met slib uit polder Breebaart. Daar laat partner Ecoshape het slib op verschillende manieren rijpen om te kijken hoe we de beste zeedijkenklei krijgen, onder ander voor de Brede Groene Dijk. Polder Breebaart ligt binnendijks, maar heeft een open verbinding met zee. De polder is dichtgeslibd met slib uit zee, de Eems-Dollard. Voor de natuurwaarden is het beter om het slib uit de polder te

Ga naar update werkzaamheden brede groene dijk >>
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl