Ga naar boven
De huidige toetstmethodes voor steenbekleding worden door beheerders als zeer conservatief beschouwd. Daardoor bestaat het vermoeden dat de steenbekleding in het verleden of te zwaar ontworpen is of dat de steenbekledingen te snel zijn afgekeurd. Door goed te onderzoeken hoe sterk de steenbekleding daadwerkelijk is, kan dit veel geld besparen. Uit de Deltagootproef voor ingegoten Noorse Steen is naar voren gekomen dat de ingegoten Noorse steen op het dijktraject tussen Eemshaven en Delfzijl kan blijven liggen. Dit leverde een besparing op van 23 miljoen euro. Dit jaar worden ook niet ingegoten Noorse steen en overgangsconstructies in de Deltagoot beproefd. Inmiddels

Ga naar deltagootproef naar overgang constructies >>
In de eerste fase van het project Brede Groene Dijk is een klutenplas aangelegd. Deze plas is in de kwelder afgegraven en dient meerdere doelen. Het gewonnen slib is gedroogd tot klei en gebruikt voor de aanleg van een depot langs de dijk. Hierin wordt slib gedroogd uit polder Breebaart. Door het afgraven op deze wijze is tevens een goede leefomgeving ontstaan voor de kluut. En plas met eiland waar de kluten veilig kunnen broeden. Monitoring Het broedeiland op de Dollardkwelder is al vroeg in het voorjaar van 2019 bevolkt door honderden Kluten. De aantallen volwassen vogels lagen halverwege mei

Ga naar klutenplas van project brede groene dijk goed gebruikt >>
Begin september zijn vanuit het onderzoek naar asfaltbekledingen zes proefvakken van ieder 1500 m2 gefreesd; drie in de zeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan en drie op de Noorderpier bij Harlingen. Lang zijn de vakken overigens niet zichtbaar zijn, want ze worden de komende weken gevuld met verschillende innovatieve asfaltmengsels en overlagingen. In het voorjaar zette Wetterskip Fryslân, trekker van dit onderzoek,  de vraag uit in de markt: ‘Zijn er innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies of aanbrengtechnieken die onze zeedijk sterker maken en klaar voor de toekomst?’. Aannemersbedrijven Boskalis, Abbink Terschelling, Heijmans en Strukton Civiel reageerden. Zij hebben oplossingen aangedragen die onder

Ga naar startsein vullen proefvakken met innovatief asfalt op friese zeedijk >>
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl