Ga naar boven
In het onderzoek Risicoanalyse Hydraulische Randvoorwaarden (HR) doen we onderzoek naar het effect dat het gedrag van stormen, de geometrie van de bodem en de interactie tussen water, wind en stroming hebben op dijken in het Waddengebied. De eerste twee fasen van het onderzoek zijn afgerond. Begin februari gaf de Stuurgroep goedkeuring voor het plan van aanpak van de volgende fase. Input voor rekenmodellen Deze fase (fase C) heeft als doel het verkrijgen van een beter inzicht in de effecten van een aantal onzekerheden op de golfcondities, zoals die straks met het WBI2023 berekend worden. Na afloop van deze studie

Ga naar onderzoek risicoanalyse hr naar volgende fase >>
Op diverse plaatsen in de Waddenzee dreigt het gevaar dat een geul een dijk ondermijnt. Binnen het Deltaprogramma Wadden werken de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland daarom samen in het onderzoek Geulmanagement van de POV-Waddenzeedijken. Met het project is onderzocht of tijdig morfologisch ingrijpen (geulmanagement) kostbare en niet-natuurvriendelijke oplossingen met harde materialen kan voorkomen. Het hoofddoel van het onderzoek is de kansrijkheid van ‘zachte maatregelen’ verkennen. Onder zachte maatregelen verstaan we ingrepen met zand, zoals morfologisch baggeren of een geulwandsuppletie. De verkenning vond plaats rondom de Lauwersmeerdijk en het Vierhuizergat. Resultaat: harde en zachte maatregelen

Ga naar geulmanagement: wat te doen met een geul die naar de dijk kruipt? >>
Met gepaste trots mag ik mij sinds januari van dit jaar omgevingsmanager van de POV Waddenzeedijken noemen. Ik stap daarmee in de schoenen van Esther Dieker, die een leuke nieuwe uitdaging aan is gegaan bij Arcadis. In dit eerste kwartaal brengt zij mij ‘up to speed’ en draagt ze zoveel mogelijk van haar kennis aan mij over. Ik stap immers op een snel rijdende trein, waarbij binnen de twaalf projecten en pilots al zo veel werk is verzet. Geheel onbekend is de POV Waddenzeedijken mij overigens niet. Als communicatieadviseur was ik al lange tijd zijdelings betrokken bij het project. Ik

Ga naar gaby krikke nieuwe omgevingsmanager >>
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl