Ga naar boven
Eind mei zijn er op vier plekken op de Waddenzeedijk in Groningen en Friesland proefvakken gefreesd en ingezaaid met nieuwe grasmengsels. Deze proefvakken maken deel uit van het onderzoek naar de grasbekleding op de zeedijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door waterschap Hunze en Aa’s, onder de vlag van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W). De vraag is of nieuwe grasmengsels, met name door een betere beworteling, de dijk erosiebestendiger maken. Daarnaast proberen we met een nieuwe grasmat de biodiversiteit te verbeteren. De Waddenzeedijk is op verschillende plekken afgetoetst vanwege een te slechte grasmat. Met het onderzoek gras- en kleibekleding krijgen we

Ga naar nieuwe grasmengsels ingezaaid op waddenzeedijk >>
Dijkwerkers van verschillende waterschappen en van Rijkswaterstaat waren donderdag 21 maart te gast bij de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s voor de tweede Duurzame Dijkwerkersdag van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Goed bezig in het Noorden Vijfentwintig deelnemers vanuit verschillende disciplines brachten met een touringcar een bezoek aan de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl. De duurzame maatregelen bij dat project vormden een inspiratie voor de deelnemers. “Jullie zijn goed bezig in het Noorden”, was een veel gehoord commentaar. In twee workshops werd vooruit gekeken hoe we samen met het HWBP verder kunnen werken aan een duurzame dijkenbouw. ’s Middags bracht het gezelschap een bezoek

Ga naar duurzame dijkwerkersdag >>
Op donderdag 11 april vond de landelijke Dijkwerkersdag plaats. Waterprofessionals vanuit Rijkswaterstaat, de waterschappen, kenniswereld en het bedrijfsleven zochten elkaar op en gingen met elkaar op zoek naar nieuwe inzichten, inspiratie, verbinding en innovaties. De dag vond plaats in de Van Nellefabriek in Rotterdam, tegelijk met de kick off van Girlsday. Nadenken over een Rijke Dijk Een van de activiteiten waar enkele ‘Girls’ aan meededen was de workshop ‘Elke dijk een Rijke Dijk’, gegeven door Marco Veendorp en Esther Dieker van Arcadis, beiden betrokken bij het project Rijke Dijk van de POV-Waddenzeedijken (POV-W). Na een korte introductie over de drie

Ga naar dijkwerkersdag: workshop rijke dijk >>
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl