Ga naar boven

Onderzoek geulmanagement van start

Rijkswaterstaat en waterschap Noorderzijlvest zijn  gestart met een  onderzoek naar geulmanagement in de Waddenzee. Dit onderzoek wordt geleid door een projectleider van Programma naar een Rijke Waddenzee en  is verbonden aan het dijkverbeteringsproject Lauwersmeerdijk. Vlak langs de dijk loopt een geul, het Vierhuizergat. In 2012 werd de geul ineens snel dieper en dreigde de dijk te ondermijnen. Daarom is hier een spoedingreep aan het voorland van de dijk, de geul en de aangrenzende wadplaat gepleegd. Nu gaan we onderzoeken of hier een alternatieve methode voor te bedenken is, die beter te plannen is en gunstiger voor de natuur en in kosten. De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de dijkverbetering Lauwersmeerdijk en in beheerafspraken tussen Rijkswaterstaat en het waterschap.

Wat houdt het onderzoek geulmanagement in?
Het doel is om te kijken hoe we in de toekomst doelmatiger kunnen anticiperen op de morfologische ontwikkeling in de Waddenzee en de impact hiervan op de dijkstabiliteit. Dat doen we samen met partijen in en rond het Wad en kennisinstellingen, zodat we maatschappelijk gedragen oplossingen kunnen ontwikkelen. Daarom betrekken we de komende tijd het ministerie van economische zaken, verschillende natuurorganisaties en de Waddenvereniging.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl