Ga naar boven

Onderzoek multifunctionele dijk

Het onderzoek Multifunctionele Dijk van de POV Waddenzeedijken is afgerond. De uitkomsten namen wij mee op de POV-dag op 20 september in een rondetafelgesprek. In dit gesprek bespraken we de kansen en bedreigingen vanuit onze ervaringen voor POV Vecht. Ook deelden we de ervaringen uit de bestuurlijke evaluatie. Uit de discussie kwam naar voren dat het goed is om te weten waar de doelen en opgaven van de andere betrokken partijen liggen, om zo ook kansen voor hen te benoemen. Soms moet je elkaar helpen om te zien waar de meerwaarde van samenwerken zit: samen kom je verder.

Factsheets
In het onderzoek hebben we factsheets gemaakt over kansen en belemmeringen voor de aanleg van een multifunctionele kering. Hierbij komen allerlei aspecten aan bod. Denk aan waterveiligheid, juridische kwesties, ruimte, economie, samenwerking en beheer. De factsheets met kansen en bedreigingen voor een Multifunctionele Dijk zijn hier te vinden.

Evaluatie Project Marconi
Daarnaast hebben wij het project Marconi in Delfzijl geƫvalueerd. Bestuurders blikten terug op het proces van samenwerking tussen onder andere de provincie, de gemeente en het waterschap. Hoe kregen we het voor elkaar om samen zo snel resultaat te boeken? De bestuurlijke evaluatie van Marconi is hier te vinden.

Het vervolg in het onderzoek Multifunctionele Dijk is een eindevaluatie met adviezen over het proces naar een multifunctionele kering. Ook evalueren we het proces van het onderzoek.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl