Ga naar boven

Onderzoek Risicoanalyse HR naar volgende fase

In het onderzoek Risicoanalyse Hydraulische Randvoorwaarden (HR) doen we onderzoek naar het effect dat het gedrag van stormen, de geometrie van de bodem en de interactie tussen water, wind en stroming hebben op dijken in het Waddengebied. De eerste twee fasen van het onderzoek zijn afgerond. Begin februari gaf de Stuurgroep goedkeuring voor het plan van aanpak van de volgende fase.

Input voor rekenmodellen
Deze fase (fase C) heeft als doel het verkrijgen van een beter inzicht in de effecten van een aantal onzekerheden op de golfcondities, zoals die straks met het WBI2023 berekend worden. Na afloop van deze studie is bekend of en waar verschillen ontstaan tussen het huidige WBI en het WBI2023. De rekenmodellen kunnen mogelijk worden verbeterd met de resultaten. Betere rekenmodellen leiden tot grotere betrouwbaarheid van de input voor de toets van de dijkverbeteringsopgaven voor de normtrajecten aan de vastelandskust in het Waddengebied (voorheen Dijkring 6).

Wat doen we in fase C?
De resultaten uit het onderzoek in fase B hebben geleid tot het plan van aanpak voor het vervolg van het onderzoek. Er is gekozen om een verdiepingsslag te maken voor enkele onderwerpen, waaronder:

  • de gehanteerde bodemgeometrie (bodemniveau, positie platen en geulen);
  • de gevolgen van meteo-effecten in de zin van wind- en drukvelden;
  • de mate waarin de fysica (interactie wind, golven, stroming en bodem) in de hydrodynamische modellen is ondergebracht;
  • overige effecten (zoals de ruwheid van de bodem, golven uit verschillende richtingen etc.) die van wezenlijk belang zijn voor het goed dimensioneren van een waterkering.

De uitkomsten van deze onderzoeken worden getoetst op drie locaties bij de voormalige Dijkring 6 waar huidige HWBP-projecten geprogrammeerd staan. De drie locaties zijn Koehool-Lauwersmeerdijk, Vierhuizergat en de Pilot Brede Groene Dijk. De uitkomsten van deze fase verwachten we in september.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2020 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl