Ga naar boven

Ons onderzoek naar de Noorse steen levert Nederland miljoenen op

Mei 2016 – De resultaten uit het onderzoek naar de stabiliteit van ingegoten Noorse steen levert alleen al bij dijktraject Eemshaven-Delfzijl € 25 miljoen op. Voor heel Nederland is dit bedrag vele malen groter. De Noorse steen wordt in Nederland veel gebruikt als dijkbekleding. Nu blijkt dat vervanging of versterking van deze steen niet nodig is, bespaart Nederland heel veel geld.

Stabiliteit Noorse steen
Het ging om de stabiliteit van met beton ingegoten Noorse steen. Volgens de oude theoretische rekenmethodes moest deze Noorse steen vervangen worden. Nu dit onderzoek uitwijst dat de Noorse steen voldoende sterk is om alle mogelijke golfaanvallen te weerstaan is vervanging van de steen niet nodig. Het onderzoek was enerzijds gericht op de beschikbare rekenmethode voor de beoordeling van de steen (theorie) en anderzijds voor de concrete beoordeling van de Noorse steen in het dijktraject Eemshaven – Delfzijl (praktijk). Omdat waterschap Noorderzijlvest momenteel op dit traject werkt aan dijkverbetering, waren de uitkomsten van dit onderzoek van groot belang

Onderzoek in de Deltagoot
Kennisinstituut Deltares voerde het onderzoek uit in de Deltagoot. Hier werd een exacte replica van een deel van de steenbekleding op de dijk Eemshaven-Delfzijl nagebouwd. De vraag was: blijft de steenbekleding heel onder het daverende geweld van een superstorm, met golven die daar eens in de 3000 jaar voorkomen. Met steeds hogere golven probeerden de onderzoekers de steenzetting te laten bezwijken. De conclusie was dat de bekleding sterk genoeg was en dus niet hoeft te worden versterkt.

Positieve uitkomst financieel én milieutechnisch
Voor Noorderzijlvest betekent deze positieve beoordeling een besparing van ca. 25 miljoen euro. Alle dijktrajecten met Noorse steen in Nederland opgeteld levert een enorme financiële besparing op, plus een CO2 reductie én minder overlast door transport voor het verwijderen en vervangen van de Noorse steen. De uitkomsten zijn dus niet alleen bij de POV-Waddenzeedijken, maar ook elders in het land zeer positief ontvangen.

Eerste rechtstreekse resultaat POV Waddenzeedijken
Deze uitkomsten zijn het eerste rechtstreekse resultaat uit onze projectoverstijgende verkenning. Zo gaan we de komende jaren meerdere onderzoeken uitvoeren onder de POV-Waddenzee.

Bekijk dit filmpje over het onderzoek naar de Noorse Steen voor meer informatie.

 

 

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl