Ga naar boven

Ditching Dikes

juni 2017 – Wij waren met onze dijkinnovaties bij het congres ‘Ditching Dikes’. Een congres georganiseerd door The Young Wadden Academy (YWA) op 22 juni in Leeuwarden waarin ze de huidige kustverdediging ter discussie stelden. De prikkelende titel was ‘Ditching Dikes’, waarmee ze alle ruimte gaven om creatief te denken over de toekomst van de dijken in Nederland. Onder andere vanwege zeespiegelstijging moet de komende eeuw anders naar kustverdediging gekeken worden en daar wilde YWA een aanzet toe doen. The YWA is opgericht om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied.

Op het congres werden verschillende visies op de dijk gedeeld. De vraag was ook of we kunnen leven met water over de dijk in het Waddengebied. Er waren veel studenten aanwezig, maar ook commerciële partijen en onderzoeksinstituten. De waterschappen werden vertegenwoordigd door de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W). De veiligheidsvisie van Nederland en innovaties op het gebied van dijkverbetering aan de Waddenkust zijn speerpunten van de POV-W.

Ate Wijnstra sprak als Programmamanager van de POV-W over innovaties op het gebied van dijkverbetering en de regels die daarbij horen. De Rijke Dijk, Overslagbestendige dijk, Dubbele Dijk, Brede Groene Dijk, Geulmanagement, Dijk met Voorland en Multifunctionele dijk waren deze dag de inbreng van de waterschappen.

Verder werd gekeken naar de ecologische- en de culturele aspecten van de kustzone zoals deze nu is en hoe het zou kunnen zijn in de toekomst. Ook het toerisme van de toekomst kwam aan bod, integreren van diverse functies in een gebied stond centraal. Duidelijk werd dat iedereen zeer verschillend naar de dijken en hun functie kijkt, maar dat ‘Ditching Dikes’ geen optie is. Echter nadenken over een toekomst waarin mogelijk water over de dijk komt, is wel een goede start…

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl