Ga naar boven

Juni 2015 – In de nieuwsbrief van april heeft u kunnen lezen dat het totale onderzoekspakket van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken niet past binnen de beschikking die we als POV Waddenzeedijken toegewezen hebben gekregen. Het pakket bevat drie onderzoeksporen: hydraulische randvoorwaarden, productinnovaties en procesinnovaties. De afgelopen twee maanden hebben we naar oplossingen gezocht om toch alle resultaten van fase 1 in de tweede fase mee te kunnen nemen. En dat is gelukt!

Versobering en koppeling met projecten Op verzoek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma hebben we gekeken naar mogelijke oplossingen het financiële tekort op te lossen zodat we het gehele onderzoeksprogramma uit kunnen voeren. Daarvoor hebben we onder andere uw hulp gevraagd. We kregen enorm veel respons op onze hulpvraag. Dank voor het meedenken!  De meest genoemde oplossingen waren subsidie-oplossingen. Subsidies dragen echter het risico dat ze mogelijk niet worden toegewezen. We hebben gezocht naar een oplossing met zoveel mogelijk zekerheid, zodat we zo min mogelijk risico lopen in een later stadium alsnog inhoud te moeten schrappen. Die oplossing hebben we gevonden door nogmaals goed door de organisatie van het programma te gaan en daarop te versoberen. Daarnaast hebben we de financiële koppeling gemaakt met geprogrammeerde projecten binnen dijkring 6 in het kader van het HWBP 2016-2021. De projecthorizon (t/m 2017) wordt bij invulling van dit totale pakket ook opnieuw tegen het licht gehouden. De voorlopige conclusie lijkt dat de omvang van het onderzoekprogramma het rechtvaardigt de doorlooptijd te verlengen. Hierover gaan we in gesprek met onze opdrachtgevers en de programmadirectie HWBP.

Vervolg proces gedurende de zomer Nu we in grote lijnen een oplossing hebben gevonden gaan we dit uitwerken in ons Plan van Aanpak. De onderzoeksplannen, waar u aan meegewerkt heeft, blijven grotendeels ongewijzigd qua inhoud, er heeft in sommige plannen op onderdelen enige versobering plaatsgevonden. Daarop volgen de nieuwe raming, planning en de risico’s. Vervolgens moeten we bestuurlijk akkoord krijgen op de plannen en de financiering van de waterschapsbesturen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Tegelijkertijd gaan we werken aan de invulling van de teams die de oplossingsrichtingen gaan uitwerken in de tweede fase. Dit worden drie projectteams, elk onder leiding van één IPM-lid (programmateam) van de POV Waddenzeedijken. De teams bestaan uit waterschappers en eventueel uit medewerkers van externe partijen. De teams kunnen afhankelijk van de onderzoeksvragen adviseurs inschakelen. Ons doel is in het najaar van start te gaan met de uitvoering van fase 2.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2018 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl