Ga naar boven

Rapport Asfalt

In de zomer van 2017 is onderzoek gedaan naar de stabiliteit van waterbouwasfaltbeton van de Lauwersmeerdijk. Dit beton is vijftig jaar oud. Voor het onderzoek zijn asfaltplaten uit de Lauwersmeerdijk gezaagd en vervoerd naar Delft om in de Deltagoot van Deltares te testen. Deltares heeft het onderzoek in opdracht van Wetterskip Fryslân uitgevoerd. Het onderzoek heeft inmiddels een schat aan informatie opgeleverd over de stabiliteit van asfalt bij golfaanval.

Er zijn twee series proeven gedaan:

  • een serie met iets beter dan gemiddeld asfalt van de Lauwersmeerdijk op matig verdicht zand;
  • een serie met iets slechter dan gemiddeld asfalt op redelijk verdicht zand

De resultaten van deze proeven zijn in het afgelopen jaar geanalyseerd op de volgende aspecten:

  • In elke serie zijn eerst proeven uitgevoerd met een lage freatische lijn en daarna met een hoge freatische lijn. Een freatische lijn is het niveau van de waterspiegel in de dijk, ter plaatse van de toplaag. Pas bij een hoge freatische lijn bezweek de asfaltbekleding.
  • De eigenschappen van de golfklappen, zoals de maximale piekdruk per golf, de golfklapbreedte en de golfklaplocatie. Deze eigenschappen zijn statistisch geanalyseerd.
  • De gemeten rek in het asfalt, waarbij de metingen met rekstrookjes zijn vergeleken met die van de glasvezelkabels. Vervolgens zijn de gemeten rekken vergeleken met de rek waarbij een scheur in het asfalt te verwachten is.
  • De gemeten rek tijdens de proeven met een lage freatische lijn in het zand is vergeleken met berekeningen met het rekenmodel Golfklap en met het numerieke model Abaqus. Het numerieke model Abaqus is ook gebruikt om de speciale VGD-metingen (draagkrachtmetingen) met trapeziumvormige belasting na te rekenen.

De stabiliteit van het asfalt tijdens de proeven met een hoge freatische lijn is verklaard op basis van de belasting tijdens golfneerloop.Op basis van deze analyse zijn er aanbevelingen gegeven voor het verbeteren van de beoordelings- en ontwerpmethode van asfalt bij een lage freatische lijn. Ook is er een beoordelingsmethode afgeleid voor de situatie met een hoge freatische lijn. De analyses en de bijbehorende conclusies en aanbevelingen staan beschreven in het rapport dat op 20 september is gepresenteerd op de POV-dag in Leeuwarden: Stabiliteit van oud asfalt tijdens golfaanval – Analyserapport Deltagootproeven met asfalt Lauwersmeerdijk.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl