Ga naar boven

Rapport van het Deltagootonderzoek met asfalt van de Lauwersmeerdijk gepresenteerd op de POV-dag

In de Deltagoot van Deltares is in de zomer van 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van 50 jaar oud waterbouwasfaltbeton van de Lauwersmeerdijk. Voor dit onderzoek zijn asfaltplaten uit de Lauwersmeerdijk gezaagd en vervoerd naar Delft om in de Deltagoot te testen. Het onderzoek is in opdracht van Wetterskip Fryslân uitgevoerd door Deltares en heeft een schat aan informatie opgeleverd over de stabiliteit van asfalt bij golfaanval. Er zijn twee series proeven uitgevoerd: de eerste met iets beter dan gemiddeld asfalt van de Lauwersmeerdijk op matig verdicht zand en de tweede serie met iets slechter dan gemiddeld asfalt op redelijk verdicht zand. In elke proevenserie zijn eerst proeven uitgevoerd met een lage freatische lijn en daarna met een hoge freatische lijn. Pas bij een hoge freatische lijn bezweek de asfaltbekleding.

De resultaten van deze proeven zijn het afgelopen jaar geanalyseerd op de volgende aspecten:

  • De eigenschappen van de golfklappen, zoals de maximale piekdruk per golf, de golfklapbreedte en golfklaplocatie. Deze zijn statistisch geanalyseerd.
  • De gemeten rek in het asfalt, waarbij de metingen met rekstrookjes zijn vergeleken met die van de glasvezelkabels. Vervolgens zijn de gemeten rekken vergeleken met de rek waarbij een scheur in het asfalt is te verwachten.
  • De gemeten rek tijdens de proeven met een lage freatische lijn in het zand is vergeleken met berekeningen met het rekenmodel ‘Golfklap’ en met het numerieke model Abaqus. Het numerieke model Abaqus is ook gebruikt om de speciale VGDmetingen met trapeziumvormige belasting na te rekenen.
  • De stabiliteit van het asfalt tijdens de proeven met een hoge freatische lijn is verklaard op basis van de belasting tijdens golfneerloop.

Op basis van deze analyse zijn er aanbevelingen gegeven voor het verbeteren van de beoordelings- en ontwerpmethode van asfalt bij een lage freatische lijn en er is een beoordelingsmethode afgeleid voor de situatie met een hoge freatische lijn.

De analyses en de bijbehorende conclusies en aanbevelingen staan beschreven in het rapport dat gisteren is gepresenteerd op de POV-dag in Leeuwarden: Stabiliteit van oud asfalt tijdens golfaanval – Analyserapport Deltagootproeven met asfalt Lauwersmeerdijk

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl