Ga naar boven

Risico-analyse HR

Een rekenmodel waar alle fenomenen in worden meegenomen
Dit POV-W onderzoek gaat over fenomenen die nu niet goed meegenomen worden in de rekenmodellen waarmee beoordeeld en getoetst wordt, maar in de toekomst wel. De vraag is wat dat gaat betekenen voor de golfcondities bij de dijk.

Belangrijke fenomenen
• het gedrag van stormen,
• de geometrie van de zeebodem,
• het fenomeen dat wind, golven, stromingen, de bodem effect op elkaar hebben maar in de modellen apart worden beschouwd.
Verder zijn er nog andere fenomenen waarvan verwacht wordt dat ze ook een rol spelen, maar een kleinere. Dit zijn de zogeheten secundaire effecten.

Fenomenen in het waddengebied
Specifiek voor het Waddengebied zijn er fenomenen waarvan bekend is dat ze effect hebben op de golfcondities, maar die niet goed in de modellen worden of kunnen worden meegenomen. Dit veroorzaakt de waargenomen afwijkingen. Het probleem van deze onnauwkeurigheden is dat ze leiden tot een minder betrouwbare veiligheidsbeoordeling en tot mogelijk inefficiënte dijkontwerpen.

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium
Het WBI2017 (Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium) levert de golven en waterstanden waarmee de beheerders de waddenzeedijken beoordelen en ontwerpen. Het WBI kent beperkingen. In het Waddengebied en met name naar het oosten in de Eems-Dollard wijken de berekende golfcondities soms flink af van wat werkelijk optreedt of op kan treden. Dit is bekend en wordt veroorzaakt door modelbeperkingen en onnauwkeurigheden in het WBI.

Betere voorspelling van golfcondities
In het kader van de ontwikkeling van het Basisinstrumentarium worden het WBI (WBI2023) en het Ontwerpinstrumentarium (OI) verder ontwikkeld. Voor het Waddengebied wordt een overstap gemaakt naar andere rekenmodellen waarin genoemde fenomenen beter worden meegenomen. Dit gaat de golfcondities beter voorspellen. Ongetwijfeld gaan er verschillen ontstaan met de huidige golfcondities van het WBI2017, waar de komende jaren mee beoordeeld en ontworpen wordt. Het is zinvol hiervan nu al een beeld te krijgen, zodat er richting de toekomst, lees: in de lopende dijkversterkingen van het HWBP,  rekening mee gehouden kan worden.

Planning
Het plan van aanpak voor Fase B en C is goedgekeurd in juni 2018. De eerste rekensessies vinden plaats in de zomer en najaar van 2018. De resultaten van het onderzoek worden eind 2019 verwacht.

Meer informatie? Lees hier onze factsheet

© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl