Ga naar boven

Op 19 december 2018 ontving de POV-Waddenzeedijken vanuit het HWBP de beschikking voor de aanleg van de proefvakken asfalt. Op 22 februari is de aanbesteding gestart. In totaal stelt Wetterskip Fryslân negen proefvakken beschikbaar op de Waddenzeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan. Marktpartijen worden uitgenodigd om een proefvak met een innovatieve asfaltoplossing te vullen. Deze vakken maken onderdeel uit van de daadwerkelijke asfaltbekleding op dit dijkvak, zodat we de sterkte van de nieuwe asfaltmengsels in de praktijk kunnen toetsen. De intentie is om de proefvakken aan te leggen in de maanden augustus en september van 2019.

Innovatie
Op ruim 500 kilometer dijk ligt asfaltbekleding. Asfalt werd in het verleden vaak gebruikt, omdat het sterk, relatief goedkoop en snel aan te leggen was. Veel van de asfaltbekleding is ouder dan 30 jaar en begint mankementen te vertonen. Een deel is inmiddels afgekeurd. De technieken en methoden voor asfaltbekleding op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd. Dit komt onder andere door een verouderd kader en het feit dat asfaltbekledingen nog nooit maximaal belast zijn. Om te komen tot verbeterde asfaltmengsels, asfaltconstructies en aanbrengtechnieken, is behoefte aan innovatie.

Samenwerking met marktpartijen en kennisinstellingen
Veel innovaties ontstaan door initiatieven vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. In de praktijkproef zoeken wij de samenwerking op met marktpartijen en nodigen die uit een proefvak te realiseren op de buitenzijde van de Waddenzeedijk. Hierdoor kunnen de effecten van de verschillende oplossingen in de praktijk worden getest. Daarnaast geeft het ons de gelegenheid om de eerder opgestelde functionele kaders in de praktijk te toetsen.

Aanbesteding
De partijen die willen deelnemen aan de praktijkproef kunnen, na de aankondiging, een kort projectvoorstel indienen waarin de innovatie/innovatieve oplossing én de te behalen voordelen zijn beschreven. Maximaal negen innovatieve oplossingen worden geselecteerd. Informatie over de aanbestedingscriteria is te vinden op Negometrix.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2020 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl