Ga naar boven

Themaochtend overslagbestendige dijk

Op 21 maart 2018 was er een themaochtend over het onderzoek Overslagbestendige dijk. De centrale vragen waren; hoeveel water mag er en willen we over de dijk?

Hoeveel water mag er en willen we over de dijk?
In het nieuwe Waddencentrum bij de Afsluitdijk hebben we met experts, stakeholders, beheerders en het onderzoeksteam gediscussieerd over het onderzoek overslagbestendige dijk. Daarbij stonden twee vragen centraal:
• Hoeveel water mag er over de dijk?
• Hoeveel water willen we over de dijk?

De eerste presentatie van Emiel Boerma (Rijkswaterstaat) ging in op het technische vlak: hoe is omgegaan met overslagbestendigheid bij het ontwerp van de Afsluitdijk. De vraag ‘Wat is veilig?’ beantwoordde Hans Spiegelaar van de Veiligheidsregio Fryslân met: ‘het ontbreken van gevaar’. Een 100% garantie voor een veilige situatie bestaat niet. Paul van Steeg (Deltares) lichtte met een mooie grafiek toe, welke keuzes je kan maken in de mate van overslagbestendigheid en de kans van voorkomen. De discussie ging vervolgens in op maatschappelijk draagvlak. Als er water over een dijk komt, en dat voldoet volgens de normen, kan een persoon het wel als niet veilig ervaren. Het is de vraag of een duidelijke en heldere boodschap dit gevoel positief kan beïnvloeden. Daarbij is het de vraag of er niet juist onrust wordt gecreëerd door veel in te zetten op de communicatie om die boodschap aan de man te krijgen. Daarom heeft integrale ontwerpen de voorkeur. Betrek de juiste mensen in de juiste fase om op die manier gedragen plannen te krijgen. Hiermee gaan we het onderzoek de komende tijd verdiepen.

Presentaties:

Kennisbijeenkomst overslagbestendige dijk_Afsluitdijk Rijkswaterstaat

Overslag bestendige dijk beschouwing Veiligheidregio Fryslan

POV Wadden overslagbestendigde dijk 21 maart 2018_Techniek_Deltares

Welkomstpresentatie POVW Themaochtend Overslagbestendige Dijk

© 2020 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl