Ga naar boven

De kwelderklei die eerder dit jaar is uitgegraven voor de klutenplas, is gedroogd en gebruikt als bouwmateriaal voor het kleidepot aan de zeedijk voor de Brede Groene Dijk.
In het najaar wordt dit depot gevuld met slib uit polder Breebaart. Daar laat partner Ecoshape het slib op verschillende manieren rijpen om te kijken hoe we de beste zeedijkenklei krijgen, onder ander voor de Brede Groene Dijk.

Polder Breebaart ligt binnendijks, maar heeft een open verbinding met zee. De polder is dichtgeslibd met slib uit zee, de Eems-Dollard. Voor de natuurwaarden is het beter om het slib uit de polder te verwijderen.
Daarmee is het een prima product voor het demonstratieproject Brede Groene Dijk.

Dus naast de Kleirijperij bij Oterdum, waar Ecoshape slib droogt uit de haven, gebruiken we ook dit kleidepot voor proeven met kleirijping.

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2019 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl