Ga naar boven

Workshop Rijke Dijk op Dijkwerkersdag

Op 11 april vindt in Rotterdam de landelijke Dijkwerkersdag plaats. Dit jaar is het thema ‘Meters maken!’ De komende jaren gaan steeds meer dijkversterkingen van het HWBP in uitvoering. Het tempo moet fors omhoog; we gaan meters maken! Van 25 kilometer dijkversterking naar minimaal 50 kilometer per jaar vanaf 2020. De komende jaren zijn ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 kilometer waterkerende kunstwerken als urgent aangemerkt. Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn samen verantwoordelijk voor de versterking daarvan. Innovatie en samenwerking zijn cruciaal om de enorme opgave met elkaar te realiseren. En daarin hebben we de inzet en expertise van de gehele dijkwerkers community keihard nodig.

Workshop in sessieronde 1 (11.45 – 12.30)
Een dijk is meer dan een waterkering alleen. Binnen de POV-Waddenzeedijken worden verschillende innovatieve concepten onderzocht. Een daarvan is de Rijke Dijk: een dijk met een mooie en natuurlijke overgang tussen dijk en water.

De basis voor het proces naar zo’n dijk is conceptueel denken: iedere dijk wordt een Rijke Dijk. Een dijk die meerdere opgaven en/of functies dient en mooi is. Als dijkbeheerder betekent dat samenwerken met de omgeving en werken van grof naar fijn; beginnen met conceptueel denken om vervolgens toe te werken naar concrete maatregelen. In deze workshop gaan we met elkaar kijken hoe we van een dijk in verkenningsfase, een Rijke Dijk kunnen maken. Kom ook en denk mee!

De workshop wordt gegeven door Marco Veendorp (senior adviseur waterveiligheid) en Esther Dieker (omgevingsmanager), beiden vanuit Arcadis betrokken op het project Rijke Dijk binnen de POV-Waddenzeedijken.

Naar een Rijke Dijk in drie stappen
De handreiking Rijke Dijk is het resultaat van een themamiddag georganiseerd door het waterschap. Samen met de noordelijke waterschappen, Deltares en studenten van de Groningse Hanzehogeschool en de Hogeschool Zeeland  heeft Arcadis gebrainstormd hoe de Rijke Dijk op de kaart te zetten voor de noordelijke waterschappen en het HWBP. Bij een Rijke Dijk gaan we in op de organisatie van het (gebieds-)proces, de inhoud (concepten, maatregelen, materialen) de levenscycluskosten, de beheer- en vergunbaarheid en de maatschappelijke meerwaarde. De beoordeling om van een dijk een Rijke Dijk te maken gebeurt in drie stappen.

Eerst wordt gekeken om de Rijke Dijk als gebiedsproces op te pakken. Blijkt dit lastig te realiseren dan kan de geometrie (vorm) van de dijk worden aangepast. Als dit ook niet mogelijk is dan biedt het toevoegen van Rijke Dijk elementen een oplossing. Als dijkbeheerder betekent dit samenwerken met de omgeving en werken van grof naar fijn: dus beginnen met conceptueel denken om vervolgens toe te werken naar concrete maatregelen.

 

[GK1]Link naar: https://pov-waddenzeedijken.nl/rijke-dijk/

<< Ga terug naar vorige pagina
© 2021 POV Waddenzeedijken - Project Overstijgende Verkenning HWBP | Copyright | Ontwerp & Ontwikkeling Custard.nl